Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download [ 2021]

Here you can free download best collections of Gajanan Maharaj whatsapp status, Gajanan Maharaj marathi video srtatus 30 second. You can free download these video In full Hd.  All status are available in hd quality for your whatsapp group also. You can also share these Best gajanan Quotes, Status, Shayari, Poetry in your WhatsApp, Instagram Twitter, Facebook. You can also set them as your Whatsapp status.  So if your are feeling good you can go for these Whatsapp Status Video.

Baba Gajanan Maharaj Whatsapp Status Download, Gajanan Maharaj Status Video Marathi, Top Best Shree Gajanan Maharaj Images Quotes Whatsapp Status Download, Suvichar Whatsapp Status Video Download, Gajanan Maharaj Movie Whatsapp Status, Whatsapp Status Video Of Gajanan Maharaj, Gajanan Maharaj Palkhi Whatsapp Status, Gajanan Maharaj Best Whatsapp Status, Gajanan Maharaj Whatsapp Status New Video, Gajanan Maharaj New Song Whatsapp Status.

Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download 

Bhakti Whatsapp Status Video Song Lyrics, Whatsapp Status Video Bhakti Gajanand Maharaj Song, Bhakti Gajanand Maharaj Bhajan Whatsapp Status Lyrics Video Song, Bhakti Latest Whatsapp Status Video

Download

 

Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video

Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download Female Version, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Free Download, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download 2020

Download

 

Share Chat Gajanan Maharaj  Status Video

Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video 2020, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video App Download, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video App, Gajanan Maharaj  Whatsapp Status Video Album

Download

 

Best Gajanan Maharaj Whatsapp Status Song

Download Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video 2018, Best Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download, Best Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video

Download

 

Best Gajanan Maharaj Whatsapp Status Song

Download Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video 2018, Best Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download, Best Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video

Download

 

Download Gajanan Maharaj Whatsapp Status Cute

Gajanand Maharaj  Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Share Chat, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download.com, Gajanan Maharaj Cartoon Whatsapp Status Video Download

Download

 

Download Gajanan Maharaj Status

Gajanand Maharaj Gajanan Maharaj  Whatsapp Status Video Share Chat, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video free Download.com, Gajanan Maharaj Cartoon Whatsapp Status Video Download

Download

 

Download Gajanan Maharaj Status

Gajanand Maharaj Gajanan Maharaj  Whatsapp Status Video Share Chat, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video free Download.com, Gajanan Maharaj Cartoon Whatsapp Status Video Download

Download

 

Shri Ram Gajanan Maharaj  Status Video Hd

Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Hd, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download Hdvd9, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download Mp4 Hd, Gajanan Maharaj Whatsapp Status Video Download

Download

 

Bhakti Song Whatsapp Status Video 

Bhakti Whatsapp Status Video Hd, Bhakti Whatsapp Status Video Download Hdvd9, Bhakti Whatsapp Status Video Download Mp4 Hd, Bhakti Whatsapp Status Video Download

Download

 

।। श्री गजानन महाराज बावन्नी ।।

जय जय सद्गुरू गजानना । रक्षक तुची भक्तजना ।।१।।
निर्गुण तू परमात्मा तू । सगुण रूपात गजानन तू ।।२।।
सदेह तू परि विदेह तू । देह असूनि देहातीत तू ।।३।।
माघ वद्य सप्तमी दिनी । शेगांवात प्रगटोनी ।।४।।
उष्ट्या पत्रावळी निमित्त । विदेहत्व तव हो प्रगट ।।५।।
बंकटलालावरी तुझी । कृपा जाहली ती साची ।।६।।
गोसाव्याच्या नवसासाठी । गांजा घेसी लावुनी ओठी ।।७।।
तव पदतीथें वाचविला । जानराव तो भक्त भला ।।८।।
जानकीरामा चिंचवणे । नासवुनी स्वरूपी आणणे ।।९।।
मुकिन चंदुचे कानवले । खाऊनि कृतार्थ त्या केले ।।१०।।
विहिरीमाजी जलविहिना । केले देवा जलभरणा ।।११।।
मधमाश्यांचे डंख तुवा । सहन सुखे केले देवा ।।१२।।
त्यांचे काटे योगबले । काढुनि सहजी दाखविले ।।१३।।
कुस्ती हरिशी खेळोनी । शक्ती दर्शन घडवोनी ।।१४।।
वेद म्हणुनी दाखविला । चकित द्रविड ब्राम्हण झाला ।।१५।।
जळत्या पर्यकावरती । ब्रम्हगिरीला ये प्रचिती ।।१६।।
टाकळीकर हरिदासाचा । अश्व शांत केला साचा ।।१७।।
बाळकृष्ण बाळापूरचा । समर्थ भक्तचि जो होता ।।१८।।
रामदासरूपे त्याला । दर्शन देवुनि तोषविला ।।१९।।
सुकलालाची गोमाता । व्दाड बहू होती ताता ।।२०।।
कृपा तुझी होतांच क्षणी । शांत जाहली ती जननी ।।२१।।
घुडे लक्ष्मण शेगांवी । येता व्याधी तूं निरवी ।।२२।।
दांभिकता परि ती त्याची । तू न चालवूनि घे साची ।।२३।।
भास्कर पाटील तव भक्त । उध्दरिलासी तू त्वरीत ।।२४।।
आज्ञा तव शिरसा वंद्य । काकहि मानति तुज वंद्य ।।२५।।
विहिरीमाजी रक्षियला । देवां तु गणु जव-याला ।।२६।।
पितांबराकरवी लीला । वठला आंबा पल्लविला ।।२७।।
सुबुध्दी देशी जोश्याला । माफ करी तो दंडाला ।।२८।।
सवड्द येथील गंगाभारती । थुकुंनी वारिली रक्तपिती ।।२९।।
पुंडलिकांचे गंडांतर । निष्ठा जाणुनि केले दुर ।।३०।।
ओंकारेश्र्वरी फुटली नौका । तारी नर्मदा क्षणात एका ।।३१।।
माधवनाथा समवेत । केले भोजन अुच्छिष्ट ।।३२।।
लोकमान्य त्या टिळकांना । प्रसाद तूंची पाठविला ।।३३।।
कवर सुताची कांदा भाकर । भक्षिलीस त्वा प्रेमाखातर ।।३४।।
नग्न बैसुनी गाडीत । लिला दाविली विपरीत ।।३५।।
बायदे चित्ती तव भक्ती । पुंडलिकावर विरक्त प्रीती ।।३६।।
बापुना मनी विठ्ठल भक्ती । स्वये होशि तू विठ्ठल मूर्ती ।।३७।।
कवठ्याचा त्या वारक-याला । मरीपासूनी वाचविला ।।३८।।
वासुदेव यति तुज भेटे । प्रेमाची ती खुण पटे ।।३९।।
उध्दट झाला हवालदार । भस्मिभूत झाले घरदार ।।४०।।
देहांताच्या नंतरही । कितीजणा अनुभव येई ।।४१।।
पडत्या मजुरा झेलियले । बघती जन आश्र्चर्य भले ।।४२।।
अंगावरती खांब पडे । स्ञी वांचे आश्र्चर्य घडे ।।४३।।
गजाननाच्या अध्दत लीला । अनुभव येती आज मितीला ।।४४।।
शरण जाऊनी गजानना । दु:ख तयाते करि कथाना ।।४५।।
कृपा करि तो भक्तांसी । धावुनी येते वेगेसी ।।४६।।
गजाननाची बावन्नी । नित्य असावी ध्यानीमनी ।।४७।।
बावन्न गुरूवारी नेमे । करा पाठ बहू भक्तीने ।।४८।।
विघ्ने सारी पळती दूर । सर्वसुखाचा येई पुर ।।४९।।
चिंता साया दुर करी । संकटातूनी पार करी ।।५०।।
सदाचार रत सद् भक्ता । फळ लाभे बघता बघता ।।५१।।
सुरेश बोले जय बोला । गजाननाची जय बोला ।।५२।।

 

Leave a Reply